Best Online Portal for Instagram | Contact | Privacy Policy
  • mwncicymru photos

    Mwnci

    Cynhyrchwyr teganau addysgol i rhannu a hybu yr iaith Gymraeg - Producers of educational toys to share and promote the Welsh language -
    @mwncicymru

1217 Followers | 197 Following | 97 Medias

Show Similar Users

Photos, videos and stories of @mwncicymru on instagram

FFAITH: Mae’r Gymraeg yn un o ieithoedd hynaf Ewrop!
-
FACT: Welsh is one of the oldest languages in Europe!
-
#mwnci #chwaraegydagiaith #playingwithlanguage #ffaith #fact #iaith #language #cymraeg #welshlanguage #ewrop #europe
Waw! Diolch enfawr! Mae ein didolwr siâp wedi Gwerthu Allan! Peidiwch â phoeni os ydych chi wedi colli mas, mae mwy ar y ffordd! - Wow! Thank you. Our shape sorter has Sold Out! Don’t worry if you’ve missed out, we have more coming in soon! #mwnci #chwaraegydagiaith…
Gweithio ar rhain heddiw...pwy fyddain prynu un?
-
Re-visitng these today...who would buy one? Like or comment below... #mwnci #chwaraegydagiaith #playingwithlanguage #cryst #tshirt #nwyddau #merchandise
Helo! Maen ddrwg gennym am y distawrwydd…ni wedi bod yn brysur yn prosesu ac yn pacio’ch holl archebion tra’n jyglo rhediadau ysgol a dod i arfer â gofalu am y crwt ers i’w fam fynd yn ôl i’r gwaith! Mor falch bod y didolwyr siâp wedi mynd lawr yn dda. Mae…
Helo! Mae'n ddrwg gennym am y distawrwydd…ni wedi bod yn brysur yn prosesu ac yn pacio’ch holl archebion tra’n jyglo rhediadau ysgol a dod i arfer â gofalu am y crwt ers i’w fam fynd yn ôl i’r gwaith! Mor falch bod y didolwyr siâp wedi mynd lawr yn dda. Mae nifer gyfyngedig ar ôl o'r dosbarthiad cyntaf, os hoffech chi un, archebwch trwy ein gwefan - www.mwnci.co - Hello! Sorry for the social media silence…we’ve been busy processing and packaging all your orders whilst juggling school runs and getting used to daddy day care after mum has gone back to work. So glad the shape sorters are a hit! There are a limited number left of this delivery, if you would like one, you can get yours via our website - www.mwnci.co #mwnci #chwaraegydagiaith #playingwithlanguage #cynnyrchcymraeg #teganaucymraeg #welshtoys #teganaupren #woodentoys #addysgol #educational #dysgutrwychwarae #learningthroughplay #cymraeg #welshlanguage #dwyieithog #bilingual #babiesofinstagram #childrenofinstagram #toysofinstagram #designedinwales #plantcymru
Gwyliaur haf drosodd gydan mwncïs bach yn mynd nôl ir ysgol yr wythnos hon. I nodir achlysur rydym yn cynnig 10% i ffwrdd archebion cyfan trwyr wythnos Defnyddiwch y côd disgownt: DYSGU10 - Summer holidays officially over with our little monkeys going…
Gwyliau'r haf drosodd gyda'n mwncïs bach yn mynd nôl i'r ysgol yr wythnos hon. I nodi'r achlysur rydym yn cynnig 10% i ffwrdd archebion cyfan trwy'r wythnos Defnyddiwch y côd disgownt: DYSGU10 - Summer holidays officially over with our little monkeys going back to school this week. To mark the occasion we’re offering 10% off entire orders all week Use the discount code: DYSGU10 #mwnci #chwaraegydagiaith #playingwithlanguage #teganaucymraeg #welshtoys #woodentoys #teganaupren #addysgol #educational #nôlirsygol #backtoschool
Newyddion gwych...mae ein didolwyr siâp wedi cyrraedd! Os ydych chi wedi rhag-archebu un...cadwch golwg mas am un chi yn y post dros y dyddiau nesaf! - Great news...our shape sorters have arrived! If you have pre-ordered one...look out for yours in the post…
Newyddion gwych...mae ein didolwyr siâp wedi cyrraedd! Os ydych chi wedi rhag-archebu un...cadwch golwg mas am un chi yn y post dros y dyddiau nesaf! - Great news...our shape sorters have arrived! If you have pre-ordered one...look out for yours in the post over the next few days! #mwnci #chwaraegydagiaith #playingwithlanguage #tegancymraeg #welshtoy #dwyieithog #bilingual #addysgol #educational #welshlanguage #cymraegiblant #dysgucymraeg #learnwelsh #blynyddoeddcynnar #earlyyears #sustainablewood
Edrych ymlaen at weithio gyda ‘Hannah Edwards Photography’ ymhen ychydig wythnosau!
-
Looking forward to teaming up with ‘Hannah Edwards Photography’ later this month!

#photoshoot #photography
Edrych ymlaen at weithio gyda ‘Hannah Edwards Photography’ ymhen ychydig wythnosau! - Looking forward to teaming up with ‘Hannah Edwards Photography’ later this month! #photoshoot #photography
Sylw Eisteddfotwyr!!! Heddiw yw eich cyfle olaf i archebu ein didolwr siâp o flaen llaw am y pris rhagarweiniol o £20 (+ cludiant am ddim) dim ond ar gael trwy Bodlon (Stondin 528) - Attenion Eisteddfod go-ers!!! Today is your final chance to pre-order our…
Sylw Eisteddfotwyr!!! Heddiw yw eich cyfle olaf i archebu ein didolwr siâp o flaen llaw am y pris rhagarweiniol o £20 (+ cludiant am ddim) dim ond ar gael trwy Bodlon (Stondin 528) - Attenion Eisteddfod go-ers!!! Today is your final chance to pre-order our shape sorter for the introductory price of £20 (+ free P&P) only available through Bodlon (Stand 528) #steddfod2019 #eisteddfod #nationaleisteddfod #llanrwst #conwy #menteriaithconwy #cynnyrchcymraeg #welshproduce #teganaucymraeg #welshtoys #cymraeg #welsh #iaithcymraeg #welshlanguage #bodlon
Credir bod gan 50,000 o Batagoniaid hynafiaeth Gymreig.
-
50,000 Patagonians are believed to have Welsh ancestry.

#mwnci #YWladfa #Patagonia #Cymraeg #Welsh #hynafiaeth #ancestry
Dydyn ni ddim yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon, ond peidiwch â phoeni, bydd ein cynnyrch ar gael iw brynu ar stondin Bodlon! - We’re not at the National Eisteddfod this week, but fear not, our products will be available to buy on Bodlon’s stand!…
DIWRNOD OLAF on Cynnig Hâf, sef CLUDIANT AM DDIM...Defnyddiwch y côd disgownt: DIMYSGOL - LAST DAY of our FREE P&P Summer Offer...Use discount code: DIMYSGOL #mwnci #chwaraegydagiaith #playingwithlanguage #taganaucymraeg #welshtoys #woodentoys #teganaupren…
Ryn ni yn y Tabernacl yn yr Ais heddi! Diolch i bois @sgrymclothing am y gwahoddiad!
-
Were down in the Tabernacl in the Hayes today! Thanks to the boys at @sgrymclothing for the invite! 
#chwaraegydagiaith #artsandcrafts #localbusiness