Best Online Portal for Instagram | Contact | Privacy Policy
  • hamedzamanioriginal photos

    مُتَّهَم

    شک دارم... به ترانه‌ای که زندانی و زندانبان همزمان زمزمه میکنند #ایستائیسم ◾️هماهنگی‌برنامه‌ها◾️ 📱09128478380 📱
    @hamedzamanioriginal

926418 Followers | 0 Following | 122 Medias

Show Similar Users

Photos, videos and stories of @hamedzamanioriginal on instagram

| #یا_خناجر_خذینی | #ای_خنجرها_مرا_دربرگیرید ▪️ چلوند تا بفهمم: #صبر ، شیره‌ی منه و هیچی نگفت تا بگم: صبر نصفش با سکوته نصف دیگش با فریاد! سوزوند تا برسم باینکه: “جسم وقتی درد نداره حالش خوبه اما روح...وقتی درد داره!” پس: هرچقدر زجر میکشم بهتر هرچقدر زخم…
| #یا_خناجر_خذینی | #ای_خنجرها_مرا_دربرگیرید ▪️ چلوند تا بفهمم: #صبر ، شیره‌ی منه و هیچی نگفت تا بگم: صبر نصفش با سکوته نصف دیگش با فریاد! سوزوند تا برسم باینکه: “جسم وقتی درد نداره حالش خوبه اما روح...وقتی درد داره!” پس: هرچقدر زجر میکشم بهتر هرچقدر زخم میخورم خوشتر من به این زخمها نمک گیرم! اگه زخمی بشم؛ نمیمیرم! #منشع #متهم ▪️ پ ن: ممنونم از همه‌ی روبروییها و پشت‌سریها از زخم‌ها... از چسبهای نچسب و باندهای آلوده از مسکن‌های بی‌تسکین و مخدرهای خمار از محرکهای لنگ و آرامبخشهای پریشان از نمکها و نمکدانها از سفره‌ها...و دستمال سفره‌ها و‌ تشکر ویژه از حضرت #درد که نه اولش لنگید و نه آخرش... #متهم اسفند ۹۷ #ایستائیسم @istade_studio 🎼آهنگ:خوانشی‌دیگر ازآهنگ #اهل_نبرد | #music 🎬 @wamoteam (💯tnx) & @maryamm1368
| #مهم #کامل_بخونید | بعد۲-۳‌سال دوری از اجرای خالص‌دانشجویی و یجور زدگی ازفضای ینواختش برا‌ نواخت یچیزی چندوقتی باز قلقلکم میداد که اسمشومیذارم #انتقال_نسلی_آرمانها تفاوت‌سنی۱۰ساله‌ که مستعدوتشنه #دیالوگ برا این انتقاله وخشکیدن شریان‌اصلی حیات‌جامعه #مطالبه‌گری…
| #مهم #کامل_بخونید | بعد۲-۳‌سال دوری از اجرای خالص‌دانشجویی و یجور زدگی ازفضای ینواختش برا‌ نواخت یچیزی چندوقتی باز قلقلکم میداد که اسمشومیذارم #انتقال_نسلی_آرمانها تفاوت‌سنی۱۰ساله‌ که مستعدوتشنه #دیالوگ برا این انتقاله وخشکیدن شریان‌اصلی حیات‌جامعه #مطالبه‌گری که تاازدانشگاه سرچشمه نگیره،جاری نمیشه پس ازسروظیفه وباعلم ببضاعتشون برغم مخالفتا،قراردادجدید مختص اجرای‌دانشجویی تنظیم‌‌کردیم •باکاهش‌مبلغ(از درصدخودم‌،تقریبانصف سایربرنامه‌ها •کاهش‌سطح توقع‌از‌ برنامه‌گزاردانشجو ازتجهیزات،تشریفات،تبلیغات حتی نوع‌اجرا(حذف‌شرط‌ارکستر 🔻 برآیندچندبرنامه‌‌اخیر(بویژه‌دیروز حاکی از •بی‌معیاری،عدم‌تشخیص‌مصالح تفکیک‌اولویتا (که‌خیلیم‌برا بی‌تجربگی نبود •مشخص‌نبودن #چرایی و #چگونگی‌ وملزومات‌ (مشخصابااین‌وضع،سنگی بسنگینی شعار۴۰سالگی نشونه‌ای جزنزدن نی 🔻 ناراحتی وعصبانیت نشونه اهمیت‌وعلاقس وقتی چیزی مهم شد،متعلقاتشم مهم میشه پس طبیعیه •ازصوت (چون ‌وسیله‌ انتقال محتواس •‌نقض بعضی تعهدا ناراحت‌شدم اما عصبانی نه! یا •آیتمی‌که هیچ‌ربطی‌به ماهیت‌ ‌برنامه‌نداشت •دعوت‌ازکسایکه نه‌تنهابه این‌گفتمان تعلقی‌ندارن و اونو میپوشونن بلکه‌فوراًمخالفتشونوابرازمیکنن! این‌همونقدرعجیبه،که خوندن #۷تیر تو #خنداننده_شو ! وگرنه نه‌با #استندآپ مشکل‌دارم،نه‌اشخاص گواهش؛اینهمه‌برنامه‌ ک هم‌مابودیم،هم استندآپ! مشکل‌با عدم‌تناسبه‌! 🔻 اما •یجا #عصبانی_شدم! اونجاکه‌ توبرنامه‌‌ برا #۴۰سالگی‌ برغم‌تذکرمکرر جلو‌چشم‌حضاروخانواده‌شهدا وسط‌جمله‌ #۴۰سالگی بعدکلمه‌ #انقلاب مزه‌پرونی‌زشتی بشه عصبانیت غیرطبیعیه؟! •از‌ون‌ دردناکتر #گل_بخودی برگزارکنندگان! درحالیکه عصبانیت وبرخورد،در درجه‌۱ وظیفه اونابود نه مهمون رو صحنه! اما نه‌تنها نشد بلکه برخوردم بهشون برخورد وبه‌اعتراضم اعتراض‌هم کردند! که حرمت خانواده‌شهدارونگه‌دارم! اما مصداق‌بیحرمتی به‌خونواده‌‌شهدا دعوت‌ونشوندن تو این‌ برنامه‌ها‌س نه‌دفاع‌از‌بچه‌هاشون! 🔻 سالها این عدم‌تناسب آسیبهازده تازه،دست نسلی بودکه انقلاب وجنگ دیده چه‌برسه‌به نسلی‌که نه‌تنهاتجسم‌‌ ومطالعه‌‌دقیق ازین‌آرمان‌نداره بلکه‌هرروز داخل‌وخارج،ضدشو میبینه! پس‌دانشگاه بایدجای ماهی‌دادن ماهیگیرتربیت‌کنه وبرگزاری‌مراسموبه مستعدین ومنتخبین‌ بسپاره درآخر انقدر بین‌دانشجوهابودن،برام مهم وانقدراین ‌بچه‌ها،صرف‌بودن توی‌خط برام‌عزیزن که‌هیچی ‌جزپیشرفتشون ‌تو‌ی‌مسیربرام‌مهم‌نی تاجایکه باهمه اتفاقاوقتی بعدبرنامه‌ توحلقه‌‌ی سوالای‌‌‌‌‌‌‌عجیب قرارگرفتم بهمه ازسرعشق‌ووظیفه جواب دادم #ایستائیسم 🙏بابت ارسال🎞
| #ای_سنگ_آدمها_خداحافظ | ▪️#زار از بن زار/زارّ در عربی بمعنی ناله و گریه ست اما در فارسی بمعنی عجز و ناتوانی پس #بی_زار (با نوشتار منفصل و جدا) از طرفی یعنی بی(بدون) ناله و گریه/ کسی که ناله و گریه تو کارش نیست و ازطرف دیگه یعنی کسی که عاجز و ذلیل نیست؛بلکه…
| #ای_سنگ_آدمها_خداحافظ | ▪️ #زار از بن زار/زارّ در عربی بمعنی ناله و گریه ست اما در فارسی بمعنی عجز و ناتوانی پس #بی_زار (با نوشتار منفصل و جدا) از طرفی یعنی بی(بدون) ناله و گریه/ کسی که ناله و گریه تو کارش نیست و ازطرف دیگه یعنی کسی که عاجز و ذلیل نیست؛بلکه محکم و #ایستاده ست ▪️ #بازار در زبان‌شناسی متشکل از بها(پول)+زار(محل/جا/مکان گذر و ردوبدل) پس یعنی جای پول(سرمایه) و جایی‌که توی اون معیار و ارزش همه‌چیز، پوله ▫️بنابراین “بی‌زار” همونیه که از بازار بیزاره! و کسی‌که از بازار(استعاره از مادیات/نظام‌سرمایه‌داری)بیزاره 👈یه پاش توی معرکه(جنگ) گیره! . 🎵لینک‌دانلودآهنگ در صفحه‌اصلی (بیوگرافی)🎵 . #ایستائیسم #آنتی_سلبریتی #موسیقی_اجتماعی #حامد_زمانی #music #hamedzamani . #IstaStudio #istavideo @wamoTeam @maryamm1368 @mehdimotevasseli Font&logo @mahsagharghani
| #ممد_نبودی_ببینی | #بی_زار روی“کانال‌تلگرام”و“سایت‌رسمی” ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر بینظیر و دلربای @hosseinmotevallian آهنگ: @hamedzamanioriginal تنظیم: @rashataghipour ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ‌ن: ۱-کم پیش میاد بغضم…
| #ممد_نبودی_ببینی | #بی_زار روی“کانال‌تلگرام”و“سایت‌رسمی” ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شعر بینظیر و دلربای @hosseinmotevallian آهنگ: @hamedzamanioriginal تنظیم: @rashataghipour ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ‌ن: ۱-کم پیش میاد بغضم بترکه؛ اما پای این‌۲تا کار ترکید... که یکیش بدجور #بی_زار ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲-از الان تا آخرسال قراره حداقل۳تا آهنگ پخش‌کنیم که ۲تاشون قبلاً ساخته‌شده‌بودن اما پخششون نکرده بودیم؛ #بی_زار یکی از اون ۲تاست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #نشر_حداکثری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳-راجع به اتفاقات پیش اومده پیش‌از تولید و پس‌از تولید فعلاً چیزی نمیگم... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #12th #studioistadehproduction #استودیو_ایستاده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #ایستائیسم #موسیقی_اجتماعی #آنتی_سلبریتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
! #غریبه_ها_نبینند • وَ رُوِیَ أَنَّهَا مَا زَالَتْ بَعْدَ أَبِیهَا فاطمه را بعد از پدر ندیدند • مُعَصَّبَةَ الرَّأْس پارچه ای که بسرش میبست را از سر باز کند • نَاحِلَةَ الْجِسْم... درحالیکه روز بروز لاغرتر و ناتوانتر • مُنَهَّدَةَ الرُّكن... و درهم شکسته‌تر…
! #غریبه_ها_نبینند • وَ رُوِیَ أَنَّهَا مَا زَالَتْ بَعْدَ أَبِیهَا فاطمه را بعد از پدر ندیدند • مُعَصَّبَةَ الرَّأْس پارچه ای که بسرش میبست را از سر باز کند • نَاحِلَةَ الْجِسْم... درحالیکه روز بروز لاغرتر و ناتوانتر • مُنَهَّدَةَ الرُّكن... و درهم شکسته‌تر میشد • بَاكِیَةَ الْعَیْن... با چشمانی گریان • مُحْتَرِقَةَ الْقَلْب... و قلبی سوزان • یُغْشَى عَلَیْهَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَة... درحالیکه هرساعت از هوش میرفت... . . 🎼 #ناحلة_الجسم 🎼 📜المناقب|ج۳| ص۳۶۲📜
#من_یه_شمشیر_دارم . حالا که گرسنه‌ای‌ هست‌و شکم‌سیری‌ هست... هرجا گُرده‌ای‌باشه، همیشه شمشیری‌ هست! . “و ما اخذالله علی‌العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لاسغب مظلوم” “خداوند از علمای هر امتی پیمان گرفته که دربرابر شکمپارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت…
#من_یه_شمشیر_دارم . حالا که گرسنه‌ای‌ هست‌و شکم‌سیری‌ هست... هرجا گُرده‌ای‌باشه، همیشه شمشیری‌ هست! . “و ما اخذالله علی‌العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لاسغب مظلوم” “خداوند از علمای هر امتی پیمان گرفته که دربرابر شکمپارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند و به یاری گروه دوم قیام کنند و با گروه اول به مبارزه بپردازند” #خطبه۳ ... “ترسیدم که اگر به یاری اسلام و مسلمانان نشتابم، رخنه و ویرانی ای در پیکر آن مشاهده کنم که مصیبت و اندوهش بر من بالاتر و بزرگتر از حکومت چند روزه‏‌ای ست که بزودی مثل سراب یا ابر از میان می‏‌رود؛ پس به مقابله با این‌حوادث برخاستم ...تا آن که باطل محو شد و آرامش به آغوش اسلام بازگشت” #نامه۶۲ . 🎤آهنگ #شمشیر 🗡 . #استودیو_ایستاده #آنتی_سلبریتی #ایستائیسم
#الکترون حکایت دنیای ماست دنیای پارادوکسیکال و مسخره ی ما دنیای لبریز از #شیخ متزور و ته‌نشین از عالِم عامل دنیای فقر حل شده در سرمایه داری دنیای اشراف عدالتخواه کمونیستهای پدیکور کرده روشنفکران بی‌فکر و کنشگران متأثر! خیریه‌های تجاری و وطن‌پرستان دوتابعیتی!…
#الکترون حکایت دنیای ماست دنیای پارادوکسیکال و مسخره ی ما دنیای لبریز از #شیخ متزور و ته‌نشین از عالِم عامل دنیای فقر حل شده در سرمایه داری دنیای اشراف عدالتخواه کمونیستهای پدیکور کرده روشنفکران بی‌فکر و کنشگران متأثر! خیریه‌های تجاری و وطن‌پرستان دوتابعیتی! دنیای تجلیل از سکس و شراب در #جشنواره_فجر و خوردن #پاره_سنگ به #هفت_تیر دنیای زود لو رفتن ذاتها و رفاقتهای بند کیفی! دنیای زود مستی و دیر هشیاری دنیای باکلاسی خریت و باسوادی بیسوادها دنیای غربت اسلام در اسلام و انقلاب در انقلاب . هی! با توام انگار! گم شدی اینبار!!! . Special tnx to @WamoTeam for motion design . پ ن: الکترون من و توایم در مسیر ماده یا معنا؟! بیراهه یا راه؟! #ایستائیم #آنتی_سلبریتی
💥#و_بالاخره_الکترون💥 این رفیق سرگردون و پر از انرژی‌منفی ما از این به بعد؛ دست شما ببینم تهش میخواد بکجا برسه؟؟؟ . 🎧موزیک‌در کانال‌تلگرام(لینک‌در بیو)🎧 🎧و سایت رسمی🎧 #یازدهمین تولید #استودیو_ایستاده مدتی که “با من” و “در من” و “من” بود، خیلی سخت گذشت... از…
💥 #و_بالاخره_الکترون💥 این رفیق سرگردون و پر از انرژی‌منفی ما از این به بعد؛ دست شما ببینم تهش میخواد بکجا برسه؟؟؟ . 🎧موزیک‌در کانال‌تلگرام(لینک‌در بیو)🎧 🎧و سایت رسمی🎧 #یازدهمین تولید #استودیو_ایستاده مدتی که “با من” و “در من” و “من” بود، خیلی سخت گذشت... از سه سال پیش تا این کلیک آخر! اول: مواظب خودتون بعد: مواظب اون باشید! 🌀الکترون جزءمنفی اتمه، ولی میتونه تبدیل به “نور” بشه 🌀همه ی ما الکترون هایی هستیم؛ خسته از دور زدنهای بیخودی؛ که آخرش برمیگردیم به اصل خودمون! حالا برگشتیم؟؟! یا... برنگشتیم؟؟! #عشق_آخرین_راهه #یا_که_بیراهه؟؟! ▪️از #قاسم_صرافان عزیز ممنونم که در #اتفاق‌ش #الکترون اتفاق افتاد. ▪️از #امیر_جمالفرد عزیزم ممنونم، بابت خلق این موجود دوست داشتنی (امیر یبار در راه الکترون واقعاً جون داد!) چایی_بریزم؟!😉😅 از بچه های #IstaVideo بخاطر همراهیشون توی ساخت این #تیزر متفاوت و جذاب و درنهایت از #محمد_روح_الامین عزیز و دوست داشتنی بخاطر طراحی جذاب #لوگوی الکترون 🔻🔻🔻🔻 💫اونایی که میدونید عشقو بلدن و برگشتن به #عشق رو #تگ کنید💫 👊رسانه باشید 👊نشر حداکثری 👊ایستاقُرُق #همه_دنیا_هم_روبرومون_باشن_ما_با_همیم #ایستائیسم #آنتی_سلبریتی #موسیقی_اجتماعی 🔺🔺🔺🔺 @ghasem_sarrafan @amirjamalfard @mohammad_rouholamin54 @mehdimotevasseli @yusef.sobhani @peymanbarsam @m.safaei.fard @juventus @fcbarcelona @gianluigibuffon @cristiano @leomessi #electron #music #juve #juventus #buffon #cr7 #barcelona #messi
#دعای_مادرم_تاثیر_کرده #مسیر_زندگیم_تغییر_کرده صدبار این فیلما رو از اول دیدم اما مخرج مشترک خنده و گریه م فقط اشک بود... من از اون شبی یکم رنگ گرفتم که دزدکی وقتی خواب بودید کف پاهاتونو بوسیدم... شما آرزو کردید “یه شال سبز گردنم باشه و وسط هیأت بخونم” منم…
#دعای_مادرم_تاثیر_کرده #مسیر_زندگیم_تغییر_کرده صدبار این فیلما رو از اول دیدم اما مخرج مشترک خنده و گریه م فقط اشک بود... من از اون شبی یکم رنگ گرفتم که دزدکی وقتی خواب بودید کف پاهاتونو بوسیدم... شما آرزو کردید “یه شال سبز گردنم باشه و وسط هیأت بخونم” منم حالا یه دستبند فیروزه ای دور دستمه و وسط میدونم... میدونم خیلی حرفا گفته نشد... میدونم از جلوی دوربین بودن خجالت میکشید میدونم وقت کم بود... و فقط همین تصاویر بدستم رسید اما برای من فقط نشستن و تماشا کردنتون بسه شاید وقت شد و یه روزی همه ی حرفاتونو زدید اما‌ همینکه گذاشتید سهم من از این یکی دو روز، عشق بازی باشه ممنونم... جای خیلیا توی این فیلما خالیه از همه ی کساییکه جلو و پشت دوربین زحمت کشیدن ممنونم... 🎞ویدئوی کامل در #کانال_تلگرام و #igtv 🎞 @yousef.sobhani @lensesagheb @mohsendehgolie @mehdimotevasseli @reza.gharghani @mahdi.zamani93 #مرتضی_اسفندی #فرهاد_راعی #علی_شیبانی
. دیروز که سر قبرت اومدم با همه ی روزهای دیگه فرق داشت... حس میکردم نشستی جولوم و داری بهم میخندی! دیروز که سر قبرت اومدم؛ از هزار بار راه رفته و برگشته اومدم... لشم و برداشتم کشون کشون اوردم اونجا... همینطور‌ دل تیکه تیکه مو... تن و دلی رو که توی این سالا…
. دیروز که سر قبرت اومدم با همه ی روزهای دیگه فرق داشت... حس میکردم نشستی جولوم و داری بهم میخندی! دیروز که سر قبرت اومدم؛ از هزار بار راه رفته و برگشته اومدم... لشم و برداشتم کشون کشون اوردم اونجا... همینطور‌ دل تیکه تیکه مو... تن و دلی رو که توی این سالا به هر چیزی مالیدم شاید یه ذره آروم بگیره این صاب مرده اما این صاب مرده رفت و رفت تا فهمید فقط مردنه که آرومت میکنه... قبلا که این جمله رو ازت میخوندم: “من از یک «راه طی شده» با شما حرف می‌زنم” میگفتم چی میگی؟ بابا! این دیالوگ منه!!! مگه میشه چیزایی که من دیدم و کارایی که کردمو توام کرده باشی؟ مگه میشه مث من تا ته خط هر راهی رفته باشی؟ کاش بازش میکردی این زخمو کاش بیشتر میگفتی... که فک نکنن ندیدی! ندیدم! فک نکنن نرفتی! نرفتم! پس: من از یه راه طی شده با شما حرف میزنم! راهی که تهش جز #مبارزه نیست! و هنرش جز #دردمندی ... . #ایستائیسم #آنتی_سلبریتی #هنرمرد #هنردرد
🤹‍♀️🕴
No hay banda!
This is all a tape recording
It,s an illusion!
همش یه نوار ضبط شده است
همش یه توهمه...
#mullhullanddrive
#davidlynch 
#جاده_مالهالند
#دیوید_لینچ
.
#آنتی_سلبریتی
#ایستائیسم
. انقلابی بودن یک هویت است از آتن تا الجزایر از آتش تا خط از کشاورزی تا صنعت از اکتبر تا بهمن از کاسترو تا خمینی و از خارا تا آوینی #هنرمند_انقلابی متفاوت است از #هنرمند_انقلاب_اسلامی هم هنرمند انقلابی بودن و هم هنرمند انقلاب اسلامی بودن؛ در زیست و جهان بینی…
. انقلابی بودن یک هویت است از آتن تا الجزایر از آتش تا خط از کشاورزی تا صنعت از اکتبر تا بهمن از کاسترو تا خمینی و از خارا تا آوینی #هنرمند_انقلابی متفاوت است از #هنرمند_انقلاب_اسلامی هم هنرمند انقلابی بودن و هم هنرمند انقلاب اسلامی بودن؛ در زیست و جهان بینی وی‌ باید مشهود باشد. هم در عین و‌ هم در ذهن برای همین جدای از رفتار و زندگی اش در کلیه ی آثارش؛ حتی درباره ی زمینی‌ترین موضوعات هم رگه هایی از این جهان‌بینی را میشود پیدا کرد. #دکتر_سنگری در فصل اول کتاب #از_نتایج_سحر اینچنین مینویسد: “چنین شاعری(هنرمندی) اگر سروده‌هایی(آثاری) داشته باشد که واجد درون مایهٔ پیش گفته شده(شهادت،‌ عدالتخواهی،‌ ظلم‌ستیزی، انسان‌دوستی، معنویت‌گرایی، ستایش‌ارزشها‌ و چهره‌های‌ارزش‌آفرین‌الهی-انسانی) نباشد،باز هم شاعر(هنرمند) انقلاب‌اسلامی بشمار می‌آید و شعر (اثر) او شعر(اثر) انقلاب‌اسلامی است؛مشروط بر اینکه با هویتی که از او شاعر(هنرمند) انقلاب‌اسلامی ساخته است مطلق و کامل فاصله نگرفته باشد.. با این مقدمات، اگر شاعر(هنرمند)انقلاب سروده‌هایی عاشقانه،عارفانهٔ محض، مطایبه، دوستانهٔ فردی، فلسفی و اجتماعی، طنزآمیز و ...داشته باشد،که در تلقی نخست، شعر(اثر)انقلاب اسلامی نگاشته نشود،شعر(اثر) انقلاب‌اسلامی است و او شاعر(هنرمند)انقلاب‌اسلامی محسوب میشود. معنی این سخن این است که جغرافیای محتوایی و معنایی شعر(هنر)انقلاب‌اسلامی بسیار گسترده است و همهٔ گونه‌های شعری‌(هنری) را در بر میگیرد و شاعر(هنرمند)انقلاب را نباید شاعری(هنرمندی)انگاشت که فقط در وصف انقلاب و ارزشها و باور ها و موضوعات متداول و متعارف انقلاب شعر بگوید(تولید‌کند) و به اصطلاح شعر(اثر)او «انقلابی» باشد” برای تبیین بهتر؛ دو سروده از دو شاعر با قالب و موضوعی یکسان (وصف همسر) را با هم مقایسه میکنیم: ۱- #آیدا_در_آینه از #احمد_شاملو لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل میکند که... ۲- #نه_گندم_و_نه_سیب از #قیصر_امین_پور نه گندم و نه سیب آدم فریب نام تو را خورد از بیشمار نام شهیدانت... . 🔺👈هر دو شعر را کامل بخوانید و نظر و دلیلتان را درباره تفاوت این دو‌ جهان‌بینی بگویید👉🔺 . پ‌ن: کلمات داخل پرانتز در متن کتاب دکترسنگری نبوده #ایستائیسم #آنتی_سلبریتی